Home

 De Amnesty Groep Venray leidt momenteel een slapend bestaan door onderbemensing. U zult geen recente acties of nieuws aantreffen.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die de groep willen komen versterken om een doorstart te kunnen maken.

 U kunt in actie komen voor de mensenrechten door mee te doen aan de acties van Amnesty Nederland.

Via ons twitteraccount melden wij ook regelmatig acties waaraan u kunt meedoen.Volg ons!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CBF Keurmerk Goede Doelen
Amnesty Venray is een plaatselijke groep van Amnesty International.
Amnesty Venray werkt nauw samen met andere regionale Amnestygroepen en met het landelijk secretariaat in Amsterdam. Met tal van acties brengt Amnesty Venray mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht van de inwoners bij de regio. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangenen en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.
AMNESTY INTERNATIONAL streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke logo Amnestyonschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.
Meer informatie is te vinden op www.amnesty.nl en word lid van Amnesty.